Tolkeformer

​Simultantolkning

Den mest almindelige form for konferencetolkning. Der tolkes samtidig med at der tales, og tolkene sidder i tolkebokse. Simultantolkning kræver normalt to tolke pr. sprog.​

Hvisketolkning

Er i princippet det samme som simultantolkning, men tolkene sidder ved siden af deltageren og hvisker oversættelsen direkte i øret, eller tolker via et portabelt hvisketolkeanlæg. Hvisketolkning er kun velegnet til mindre møder, virksomhedsbesøg etc.

Konsekutiv tolkning

Taleren og tolken taler skiftevis. Benyttes til møder med få deltagere, virksomhedsbesøg etc. Konsekutiv tolkning kan oftest klares af én tolk.

Relætolkning

Kaldes også indirekte tolkning og benyttes især ved sjældne sprogkombinationer, hvor tolkene ikke dækker alle sprog. Der kan så tolkes mellem to eller flere sprog via et tredje. Eksempel: En tale på kroatisk tolkes til engelsk, og de øvrige tolke oversætter fra engelsk til de respektive målsprog.

Fjerntolkning/videotolkning

Tolk og deltagere sidder i forskellige lokaler/byer/lande, og tolkningen foregår via skærm og mikrofoner.

Send os en mail

Ønsker du yderligere oplysninger eller har du nogle spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Tolkesekretariatet

CVR: 18111942

Adresse​

Solsortvej 12

DK-2000 Frederiksberg